Privacybeleid

In deze verklaring lees je hoe Pluspunt Twente omgaat met privacygevoelige gegevens.

Over privacy

Pluspunt Twente vindt jouw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor je ze geeft. Pluspunt Twente bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: gegevens over de persoon: namen, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens; opleidingsgegevens; gegevens over het arbeidsverleden; gegevens over de huidige arbeidssituatie; arbeidsmarkt bemiddelingsgegevens; gegevens over de inzet van de crisisdienstverlening werkfitbehoud, aanvullende crisisdienstverlening of scholing via praktijk leren in het mbo.

Call to action

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pluspunt Twente verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Wij hebben als doel werkloosheid als gevolg van de Corona-crisis zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Waar werkloosheid dreigt, wordt ingezet op een duurzame stap van werk naar werk.

De basis van deze gegevensverwerking ligt in het voldoen aan een wettelijke verplichting; Ministeriële regeling te weten nr.2021-0000050409 d.d. 22 maart2021.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pluspunt Twente verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pluspunt Twente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Call to action

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pluspunt Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het kopje contact.

Succesverhaal uit de praktijk

“Van taxi naar tankstation”

Ik heb een mail gestuurd en werd geholpen door een echte topper. Hij heeft mij begeleid met het schrijven van sollicitatiebrieven, mijn cv actualiseren, eigenlijk om terug te komen in de maatschappij!