Het succesverhaal van Jelle

Jelle heeft een Participatiewet uitkering en is samen met zijn trajectadviseur van de gemeente aan de slag gegaan met zijn loopbaanvraagstuk. Al gauw kwamen ze erachter dat Jelle graag een baan wil vinden als ICT’er. Omdat Jelle nog geen opleiding of werkervaring heeft in de IT, zorgt de gemeente dat hij met een opleiding kan beginnen. Wanneer Jelle deze opleiding afrondt kan hij een baan vinden in de kansrijke IT-sector en uitstromen uit de Participatiewet.

Een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de opleiding is een laptop met bepaalde technische specificaties. De kosten voor deze laptopzijn te hoog voor de gemeente om volledig te kunnen betalen en daarom is de casus binnen Pluspunt Twente besproken. In het Mobiliteitsteamoverleg is besloten om de laptop gezamenlijk met de desbetreffende gemeente te financieren. Zo kan Jelle starten met zijn ICT-opleiding en is zijn arbeidsmarktpositie versterkt. Op deze manier heeft het RMT de plus op de reguliere dienstverlening kunnen leveren.